Často kladené otázky

Šalomoun jí zodpověděl všechny její otázky; ani jedna otázka nebyla pro Šalomouna tak tajemná, že by ji nezodpověděl. 1. Královská  10:3

Školíte v angličtině?

Ano a zadarmo!

Angličtinu užívám denně, přesto se necítím kompetentní si za školení v tomto jazyce účtovat mzdu. Odměnou za školení v angličtině mi je radost z procvičení jazyka a potěšení z interakce s cizozemci.