Často kladené otázky

Šalomoun jí zodpověděl všechny její otázky; ani jedna otázka nebyla pro Šalomouna tak tajemná, že by ji nezodpověděl. 1. Královská  10:3

Kolik u vás stojí dvoudenní školení pro firmu?

Snažím se udržet v rovnováze cenu a výkon. Konečná cena závisí na zvoleném tématu, počtu účastníků, celkovém objemu objednaných služeb. Konkrétnější čísla najdete v ceníku mých služeb. Orientačně lze říci, že náklad na účastníka a den se pohybuje od 2 800Kč do 6 000Kč.