Často kladené otázky

Šalomoun jí zodpověděl všechny její otázky; ani jedna otázka nebyla pro Šalomouna tak tajemná, že by ji nezodpověděl. 1. Královská  10:3

Kolik vás je ve firmě?

Za 15 let zachraňování firem se nás potkalo 7, kteří jsme k sobě našli cestu a rádi spolupracujeme. Sedm statečných. Zdůrazňuji, že není mým cílem (a cílem pujde.to) nakupovat na trhu anonymní lektory, disponovat desítkami CV lektorů. To nechám podnikatelům v této oblasti. My jsme šikovní řemeslníci, poctiví konzultanti a náš cíl je realizovat promyšlené, vybroušené semináře, růstové programy. Nestavíme na kvantitě. Stojíme a padáme s kvalitou. Pro mě vždycky bylo vzorem švýcarské bankovnictví, nebo hodinářské umění.