Často kladené otázky

Šalomoun jí zodpověděl všechny její otázky; ani jedna otázka nebyla pro Šalomouna tak tajemná, že by ji nezodpověděl. 1. Královská  10:3

Jaký byl váš největší pracovní úspěch?

Těch bylo víc a čekal jsem na ně 13 let.

V jedné strukturální firmě, kde jsem měl možnost 9 měsíců koncepčně pracovat došlo k nárůstu produkce o 100%. Byl to velmi náročný projekt a po pravdě jsem byl efektem překvapený. 

Mám-li být upřímný, většina mých klientů (když kývnou na koncepční dlouhodobou práci), tak produkčně jdou na své rekordy.