Intuitivní telefonická komunikace pro pokročilé

Už to víte? Naučené telefonické básničky nefungují. Zvláště když si je firmy mezi sebou kopírují. Získejte intuitivní umění zaujmout druhou stranu. Přestaňte číst skripta a začněte navazovat pravdivé vztahy. Není rozdíl mezi "studeným" telefonátem a "telefonátem na doporučení". Omamujete sami sebe. Jen strach nám brání úspěšně domlouvat schůzky. Strach, který se skrývá za zástupnými důvody...

V čem vám trénink pomůže?

 • Přestanete se bát telefonovat a zvýšíte počet aktivit
 • Začnete telefonovat jinak a tím zvýšíte šanci, že zaujmete druhou stranu. Zvýšíte úspěšnost.
 • Telefonování vás možná začne víc bavit. A potěšení je slyšet na druhém konci sluchátka.
 • Začnete přistupovat nově ke starému problému

Komu je kurz určen?

 • Finančním poradcům
 • Pracovníkům telemarketingových center (pokud jejich vedení má zájem na opravdovém úspěchu a nejen čtení skriptu do telefonu)
 • Mírně pokročilým

 Obsah kurzu

 • Seznámení členů skupiny a nastavení individuálních cílů školení
 • Telemarketing v rámci prodejního systému (komu voláme, kdy, jak a s jakým cílem)
 • Parametry profesionálního telefonického hovoru (příjem telefonátu, výdej telefonátu)
 • Verbální a neverbální komunikace a její vliv na úspěch telefonátu
 • Můj dech a hlas (pohybová cvičení, dechová cvičení a hlasová cvičení)
 • Techniky na zvládání strachu a stresu z telefonování
 • Co je to improvizace a její výhody
 • Improvizované etudy
 • Volání do světa
 • Způsoby zpracování námitek
 • Čím zaujmeme (Abraham Maslow)
 • Bioenergetická cvičení venku
 • Techniky na zapojení pravé (intuitivní) mozkové hemisféry
 • Volání v hladině alfa, nácvik autohypnózy

  Školení je postaveno na aktivním zapojení do cvičení, her, výtvarných technik, divadelních etud, relaxací. Je vhodné pro upřímné zájemce, kteří již mají alespoň malou zkušenost s podobnými postupy. Školení je zcela nevhodné pro osoby, které čekají "nalejvárnu" a agresivní stimulaci k výkonu.   Před seminářem vyžaduji osobní pohovor s každým účastníkem pro posouzení vhodnosti/nevhodnosti k tomuto typu prožitkového programu.

 • Rozsah 2 dny
 • Datum
 • Čas
 • Kapacita7 účastníků
 • Místonestanoveno
 • Cena7 900Kč
Organizační informace ke kurzům