Celkem 506 hodin výcviku mi dalo zručnost ve vnímání skupinové dynamiky a řízení skupinových procesů.

  • Rozsah
  • Datum
  • Čas
  • Kapacita účastníků
Organizační informace ke kurzům